Phí Giao dịch FXGiants

Phí giao dịch chặt chẽ và việc Thực thi Thị trường Nhanh chóng tại FXgiants sẽ mang đến cho bạn niềm vui kiểm soát các giao dịch của mình, bất kể bạn sử dụng công cụ nào. Bạn có ưu thế cạnh tranh và có thể thoải mái áp dụng chiến lược giao dịch mà mình lựa chọn. 
Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro.
Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Chọn loại tài khoản

Currency
Thị trườngPhí giao dịch tối thiểuPhí giao dịch Trung bìnhQuy mô giao dịch tối thiểuPhí qua đêm Lệnh muaPhí qua đêm Lệnh bánMargin Requirement
AUD316.870.01001%
CHF23.40.01001%
EUR22.630.01001%
 660.01001%
JPY22.60.01001%
USDINDEX1.52.50.01002%
Index
Thị trườngPhí giao dịch tối thiểuPhí giao dịch Trung bìnhQuy mô giao dịch tối thiểuPhí qua đêm Lệnh muaPhí qua đêm Lệnh bánMargin Requirement
AUS2001010.160.01-4.5222.252%
CHINA501037.970.01-0.64-0.393%
EU5023.080.01-0.53-1.1272%
FRA402562.740.01-1.968-4.1811%
GER401516.120.01-4.662-9.9071%
JP2252026.450.01-3.52-1.1121%
SWISS2023.330.01-0.709-3.8671%
UK100518.210.01-2.632-1.1551%
US1005090.30.01-4.071-1.2861%
US3024.330.01-3.823-1.2071%
US5005075.470.01-4.514-1.4261%
Năng lượng
Thị trườngPhí giao dịch tối thiểuPhí giao dịch Trung bìnhQuy mô giao dịch tối thiểuPhí qua đêm Lệnh muaPhí qua đêm Lệnh bánMargin Requirement
UKOIL34.210.01-9-150.50%
USOIL34.60.01-25-50.50%
NATGASCASH0.50.850.01-3752%

Commodity Futures

Corn (Corn)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
Corn_Z229-Aug-2228-Nov-2230-Nov-22
Corn_H328-Nov-2224-Feb-2328-Feb-23
Corn_K324-Feb-2326-Apr-2328-Apr-23
Corn_N326-Apr-2328-Jun-2330-Jun-23
Corn_U328-Jun-2329-Aug-2331-Aug-23
Corn_Z329-Aug-2328-Nov-2330-Nov-23
Corn_H428-Nov-2327-Feb-2429-Feb-24
Wheat_ (Wheat)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
Wheat_Z229-Aug-2228-Nov-2230-Nov-22
Wheat_H328-Nov-2224-Feb-2328-Feb-23
Wheat_K324-Feb-2326-Apr-2328-Apr-23
Wheat_N326-Apr-2328-Jun-2330-Jun-23
Wheat_U328-Jun-2329-Aug-2331-Aug-23
Wheat_Z329-Aug-2328-Nov-2330-Nov-23
Wheat_H428-Nov-2327-Feb-2429-Feb-24
Soybean (Soybeans)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
Soyabeans_F327-Oct-2228-Dec-2230-Dec-22
Soyabeans_H328-Dec-2224-Feb-2328-Feb-23
Soybeans_K324-Feb-2326-Apr-2328-Apr-23
Soybeans_N326-Apr-2328-Jun-2330-Jun-23
Soybeans_Q328-Jun-2327-Jul-2331-Jul-23
Soybeans_U327-Jul-2329-Aug-2331-Aug-23
Soybeans_X329-Aug-2327-Oct-2331-Oct-23
Soybeans_F427-Oct-2327-Dec-2329-Dec-23
Soybeans_H427-Dec-2327-Feb-2429-Feb-24
Cocoa
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
Cocoa_Z223-Aug-2221-Nov-2223-Nov-22
Cocoa_H321-Nov-2220-Feb-2322-Feb-23
Cocoa_K320-Feb-2320-Apr-2324-Apr-23
Cocoa_N320-Apr-2322-Jun-2326-Jun-23
Cocoa_U322-Jun-2323-Aug-2325-Aug-23
Cocoa_Z323-Aug-2322-Nov-2324-Nov-23
Cocoa_H422-Nov-2321-Feb-2423-Feb-24
Rice Futures
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
Rice_F310-Nov-2211-Jan-2313-Jan-23
Rice_H311-Jan-2310-Mar-2314-Mar-23
Rice_K310-Mar-2310-May-2312-May-23
Rice_N310-May-2312-Jul-2314-Jul-23
Rice_U312-Jul-2312-Sep-2314-Sep-23
Rice_X312-Sep-2310-Nov-2314-Nov-23
Rice_F410-Nov-2310-Jan-2412-Jan-24
Copper (Copper)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
Copper_G225-Jan-2222-Feb-2224-Feb-22
Copper_H222-Feb-2225-Mar-2229-Mar-22
Copper_J225-Mar-2225-Apr-2227-Apr-22
Copper_K225-Apr-2225-May-2227-May-22
Copper_M225-May-2224-Jun-2228-Jun-22
Copper_N224-Jun-2225-Jul-2227-Jul-22
Copper_Q225-Jul-2225-Aug-2229-Aug-22
Copper_U225-Aug-2226-Sep-2228-Sep-22
Copper_V226-Sep-2225-Oct-2227-Oct-22
Copper_X225-Oct-2224-Nov-2228-Nov-22
Copper_Z224-Nov-2226-Dec-2228-Dec-22
Copper_F326-Dec-2225-Jan-2327-Jan-23
Copper_Z023-Nov-2026-Dec-2029-Dec-20
Copper_F126-Dec-2025-Jan-2127-Jan-21
Cotton Futures (Cotton_)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
Cotton_Z222-Sep-2221-Nov-2223-Nov-22
Cotton_H321-Nov-2220-Feb-2322-Feb-23
Cotton_K320-Feb-2321-Apr-2324-Apr-23
Cotton_N321-Apr-2323-Jun-2326-Jun-23
Cotton_V323-Jun-2322-Sep-2325-Sep-23
Cotton_Z322-Sep-2322-Nov-2324-Nov-23
Cotton_H422-Nov-2321-Feb-2423-Feb-24
Sugar Futures (Sugar_)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
Sugar_H328-Sep-2224-Feb-2328-Feb-23
Sugar_K324-Feb-2326-Apr-2328-Apr-23
Sugar_N326-Apr-2328-Jun-2330-Jun-23
Sugar_V328-Jun-2327-Sep-2329-Sep-23
Sugar_H427-Sep-2327-Feb-2429-Feb-24

FX Futures

Australian Dollar futures (AUD_)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
AUD_M112-Mar-2111-Jun-2114-Jun-21
AUD_U111-Jun-2110-Sep-2113-Sep-21
AUD_Z110-Sep-2110-Dec-2113-Dec-21
AUD_H210-Dec-2111-Mar-2214-Mar-22
AUD_Z011-Sep-2011-Dec-2014-Dec-20
AUD_H111-Dec-2012-Mar-2115-Mar-21
British Pound Futures (GBP_)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
GBP_M112-Mar-2111-Jun-2114-Jun-21
GBP_U111-Jun-2110-Sep-2113-Sep-21
GBP_Z110-Sep-2110-Dec-2113-Dec-21
GBP_H210-Dec-2111-Mar-2214-Mar-22
GBP_Z011-Sep-2011-Dec-2014-Dec-20
GBP_H111-Dec-2012-Mar-2115-Mar-21
Euro Futures (EUR_)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
EUR_M211-Mar-2210-Jun-2213-Jun-22
EUR_U210-Jun-2216-Sep-2219-Sep-22
EUR_Z216-Sep-2216-Dec-2216-Dec-22
EUR_H316-Dec-2210-Mar-2313-Mar-23
EUR_Z011-Sep-2011-Dec-2014-Dec-20
EUR_H210-Dec-2111-Mar-2214-Mar-22
Japanese Yen Futures (JPY_)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
JPY_M211-Mar-2210-Jun-2213-Jun-22
JPY_U210-Jun-2216-Sep-2219-Sep-22
JPY_Z110-Sep-2110-Dec-2113-Dec-21
JPY_Z216-Sep-2216-Dec-2219-Dec-22
JPY_H316-Dec-2210-Mar-2313-Mar-23
JPY_Z011-Sep-2011-Dec-2014-Dec-20
JPY_H210-Dec-2111-Mar-2214-Mar-22
Swiss Franc Futures (CHF_)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
CHF_M211-Mar-2210-Jun-2213-Jun-22
CHF_U210-Jun-2216-Sep-2219-Sep-22
CHF_Z110-Sep-2110-Dec-2113-Dec-21
CHF_H210-Dec-2111-Mar-2214-Mar-22
CHF_Z216-Sep-2216-Dec-2219-Dec-22
CHF_H316-Dec-2210-Mar-2313-Mar-23
US Dollar Index Futures (USDIndex_)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
USDIndex_H316-Dec-2210-Mar-2313-Mar-23
USDIndex_M211-Mar-2210-Jun-2213-Jun-22
USDIndex_U210-Jun-2216-Sep-2219-Sep-22
USDIndex_Z110-Sep-2110-Dec-2113-Dec-21
USDIndex_H210-Dec-2111-Mar-2214-Mar-22
USDIndex_Z216-Sep-2216-Dec-2219-Dec-22

Energy Futures

Light Sweet Crude Oil (USOIL)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
USOIL_G216-Dec-2118-Jan-2220-Jan-22
USOIL_G316-Dec-2218-Jan-2320-Jan-23
USOIL_H218-Jan-2218-Feb-2222-Feb-22
USOIL_J218-Feb-2218-Mar-2222-Mar-22
USOIL_K218-Mar-2218-Apr-2220-Apr-22
USOIL_M218-Apr-2218-May-2220-May-22
USOIL_N218-May-2217-Jun-2221-Jun-22
USOIL_Q217-Jun-2216-Jul-2120-Jul-21
USOIL_U218-Jul-2218-Aug-2222-Aug-22
USOIL_V218-Aug-2216-Sep-2220-Sep-22
USOIL_X216-Sep-2218-Oct-2220-Oct-22
USOIL_Z218-Oct-2217-Nov-2221-Nov-22
USOIL_F317-Nov-2216-Dec-2220-Dec-22
USOIL_F217-Nov-2116-Dec-2120-Dec-21
Brent Crude Oil Futures (UKOIL)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
UKOIL_H228-Dec-2127-Jan-2231-Jan-22
UKOIL_J227-Jan-2224-Feb-2228-Feb-22
UKOIL_K224-Feb-2229-Mar-2231-Mar-22
UKOIL_M229-Mar-2227-Apr-2229-Apr-22
UKOIL_N227-Apr-2227-May-2231-May-22
UKOIL_Q227-May-2228-Jun-2230-Jun-22
UKOIL_U228-Jun-2227-Jul-2229-Jul-22
UKOIL_V227-Jul-2229-Aug-2231-Aug-22
UKOIL_X229-Aug-2228-Sep-2230-Sep-22
UKOIL_Z228-Sep-2227-Oct-2231-Oct-22
UKOIL_F227-Oct-2126-Nov-2129-Nov-21
UKOIL_F327-Oct-2228-Nov-2230-Nov-22
UKOIL_G226-Nov-2128-Dec-2130-Dec-21
UKOIL_G328-Nov-2227-Dec-2229-Dec-22
Natural Gas (NAT.GAS)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
NAT.GAS_G227-Dec-2125-Jan-2227-Jan-22
NAT.GAS_H2.25-Jan-2222-Feb-2224-Feb-22
NAT.GAS_J222-Feb-2225-Mar-2229-Mar-22
NAT.GAS_K225-Mar-2225-Apr-2227-Apr-22
NAT.GAS_M224-May-2224-Jun-2228-May-22
NAT.GAS_N224-May-2124-Jun-2128-Jun-21
NAT.GAS_Q224-Jun-2225-Jul-2227-Jul-22
NAT.GAS_U225-Jul-2225-Aug-2229-Aug-22
NAT.GAS_V225-Aug-2226-Sep-2228-Sep-22
NAT.GAS_X226-Sep-2225-Oct-2227-Oct-22
NAT.GAS_Z225-Oct-2224-Nov-2228-Nov-22
NAT.GAS_F223-Nov-2127-Dec-2129-Dec-21
NAT.GAS_F324-Nov-2226-Dec-2228-Dec-22

Index Futures

E-mini S&P 500 (US500)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
US500_M216-Mar-2215-Jun-2217-Jun-22
US500_U215-Jun-2214-Sep-2216-Sep-22
US500_Z115-Sep-2115-Dec-2117-Dec-21
US500_H215-Dec-2116-Mar-2218-Mar-22
US500_Z214-Sep-2214-Dec-2216-Dec-22
US500_H314-Dec-2215-Mar-2317-Mar-23
Dow Jones 5$ mini (US30)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
US30_M216-Mar-2215-Jun-2217-Jun-22
US30_U215-Jun-2214-Sep-2216-Sep-22
US30_Z115-Sep-2115-Dec-2117-Dec-21
US30_H215-Dec-2116-Mar-2218-Mar-22
US30_H314-Dec-2215-Mar-2317-Mar-23
US30_Z214-Sep-2214-Dec-2218-Dec-22
E-mini NASDAQ 100 (US100)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
US100_M216-Mar-2215-Jun-2217-Jun-22
US100_U215-Jun-2214-Sep-2216-Sep-22
US100_Z115-Sep-2115-Dec-2117-Dec-21
US100_H215-Dec-2116-Mar-2218-Mar-22
US100_Z214-Sep-2214-Dec-2216-Dec-22
US100_H314-Dec-2215-Mar-2317-Mar-23
Nikkei 225 USD Index (JP225)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
JP225_M208-Mar-2207-Jun-2209-Jun-22
JP225_U207-Jun-2206-Sep-2208-Sep-22
JP225_Z107-Sep-2107-Dec-2109-Dec-21
JP225_Z206-Sep-2206-Dec-2208-Dec-22
JP225_H207-Dec-2108-Mar-2210-Mar-22
JP225_H306-Dec-2207-Mar-2309-Mar-23
FTSE 100 Index Future (UK100)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
UK100_H215-Dec-2116-Mar-2218-Mar-22
UK100_M216-Mar-2215-Jun-2217-Jun-22
UK100_U215-Jun-2214-Sep-2216-Sep-22
UK100_Z115-Sep-2115-Dec-2117-Dec-21
UK100_Z214-Sep-2214-Dec-2216-Dec-22
UK100_H314-Dec-2215-Mar-2317-Mar-23
CAC 40 Index Future (FRA40_)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
FRA40_M216-Mar-2215-Jun-2217-Jun-22
FRA40_U215-Jun-2214-Sep-2216-Sep-22
FRA40_Z115-Sep-2115-Dec-2117-Dec-21
FRA40_H215-Dec-2116-Mar-2218-Mar-22
FRA40_Z214-Sep-2214-Dec-2216-Dec-22
FRA40_H314-Dec-2215-Mar-2317-Mar-23
FTSE China A50 Index(CN)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
China50_G226-Jan-2223-Feb-2225-Feb-22
China50_H223-Feb-2228-Mar-2230-Mar-22
China50_J228-Mar-2226-Apr-2228-Apr-22
China50_K226-Apr-2226-May-2230-May-22
China50_M226-May-2227-Jun-2229-Jun-22
China50_N227-Jun-2226-Jul-2228-Jul-22
China50_Q226-Jul-2226-Aug-2230-Aug-22
China50_U226-Aug-2227-Sep-2229-Sep-22
China50_V227-Sep-2226-Oct-2228-Oct-22
China50_X226-Oct-2225-Nov-2229-Nov-22
China50_Z126-Nov-2128-Dec-2130-Dec-21
China50_Z225-Nov-2227-Dec-2229-Dec-22
China50_F228-Dec-2126-Jan-2228-Jan-22
China50_F327-Dec-2226-Jan-2330-Jan-23
ASX SPI 200 Index (AUS200)
Contract CodeFirst Trading DateTrading only for closingLast Trading Date
AUS200_M215-Mar-2214-Jun-2216-Jun-22
AUS200_U214-Jun-2213-Sep-2215-Sep-22
AUS200_Z114-Sep-2114-Dec-2116-Dec-21
AUS200_H214-Dec-2115-Mar-2217-Mar-22
AUS200_Z213-Sep-2213-Dec-2215-Dec-22
AUS200_H313-Dec-2214-Mar-2316-Mar-23

Thị trường

  • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
  • Không yêu cầu ký quỹ khi mở một vị thế đối xứng chỉ khi ký quỹ còn dư là dương (Mức Ký quỹ> 100%);
  • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
  • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 được áp dụng trong thời gian mùa hè).
  • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo RUB, CNH, TRY, BRL BRL & MXN được đặt Tối đa là 1: 100.
  • Đòn bẩy trên các cặp tiền tệ chéo CHF, DKK và CZK được đặt Tối đa là 1: 200.
  • Giờ giao dịch cho các cặp tiền tệ ngoại lai cụ thể: USDRUB, EURRUB: 10: 00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24: 00, USDBRL 13:00 - 22:00.
  • Zero Fixed Spread cố định trên các sản phẩm chính sẽ được tăng trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) lên 3 pips.
  • Live Fixed Spread cố định trực tuyến trong phiên Nửa đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT + 2) sẽ được thay đổi thành spread thả nổi trực tuyến