Dokumentasi Perundangan

Keselamatan pelanggan kami adalah keutamaan kami. Dokumen yang berkaitan di bawah, serta sebarang terma dan syarat tambahan yang dikeluarkan oleh kami dari semasa ke semasa, akan mengawal hubungan anda dengan kami. Anda harus membaca dan memahami dokumen-dokumen ini sebelum membuka akaun dengan FXGiants.
Terma Perniagaan
Polisi Peribadi
Afilliate Agreement
Anti-Money Laundering Policy