مستندات قانونی

منیت مشتریان ما اولویت اصلی ماست. اسناد مربوطه در زیر، و همچنین هرگونه شرایط و ضوابط اضافی که هر از گاهی توسط ما صادر می شود، بر روابط تجاری شما با ما حاکم خواهد بود. قبل از افتتاح حساب در FXGiants باید این اسناد را بخوانید و درک کنید.
شرایط و ضوابط کسب و کار
سیاست حفظ حریم خصوصی
توافقنامه همکاری پارتنری
سیاست مبارزه با پولشویی